Project Type: Tidningar

NYA ÖB – veckotidning


Varje vecka görs Nya Öb. Både layout och annonsproduktion. Nya Öb är en lokaltidning för Karleby- och Kronobynejden i Finland.