Project Type: Reklam

bjorkens_produktlada_getitfi

Björkens reklam


Reklam för Björkens. Här fotograferades även produkterna

bjorkens_pullepork_getitfi

Björkens reklam


Reklam för Björkens Pulled Pork. Här gjordes även fotograferingen och tillagningen av pulled pork.